Om Söderholms

Söderholms El och VVS grundades 1943 var ursprungligen en elinstallationsfirma. De senaste 20 åren har verksamheten breddats och vi har nu även kompetens inom värmesystem.

Företaget ligger kvar i de ursprungliga lokalerna på Höglandstorget i Bromma.